середу, 11 листопада 2015 р.

Контрольна робота з математики у 5 класі з теми "Множення і ділення десяткових дробів"


Контрольна робота з теми "Множення і ділення десяткових дробів"
І варіант
1.       Обчисліть:
 1)  6,25 ∙ 3,4;                    5)   67,2 : 8;
2)  0,0017 ∙7,8;                 6)  34,3 : 1,4;
3)  0,27 ∙ 1,8;                     7)  0,1387 : 0,073 ;
4)  32,291 ∙ 100;               8)  2,7 : 0,06.
      2.    Обчисліть значення виразу:
                       (214 – 63,41): 37 + 3,27 ∙ 23.
3.       Задача.
Купили 3,5 кг вишень по 4,25 грн за кілограм і 5,4 кг суниць по 6,85 грн за кілограм. За які фрукти заплатили більше і на скільки?
4.       Розв’яжіть рівняння:
1)      ( х + 7,2) ∙ 4,2 = 30,996;
2)      1,98 : (0,7 - х) = 4,5.
5.       Задача.
Катер проплив 100,1 км за течією річки і 99,47 км проти течії. Скільки часу витратив човен на весь шлях, якщо його власна швидкість дорівнює 36,4 км/год, а швидкість течії – 2,1 км/год.


ІІ варіант
    1.Обчисліть:
 1)  67,2 ∙ 5,7;                    5)   76,2 : 6;
2)  0,0018 ∙6,4;                 6)  35,1 : 1,8;
3)  0,49 ∙ 6,8;                     7)  0,1428 : 0,068 ;
4)  54,29 ∙ 1000;               8)  9,6 : 0,08.
      2.    Обчисліть значення виразу:
                       (9,36 – 9,8 ∙ 0,35) ∙6,1 + 14,89.
3.Задача.
Купили 1,4 кг цукерок по ціні 9,25 грн. за кілограм і 6,8кг цукру по ціні 2,85 грн. за кілограм. За що заплатили більше за цукерки чи за цукор і на скільки?
4.Розв’яжіть рівняння:
1)      (2,08 - х) ∙ 2,8 = 5,152;
2)      2,73 : (0,18 + х) = 3,5.
5.Задача.
Моторний човен проплив 93,36 км за течією річки та 152,65 км проти течії. Скільки часу витратив човен на весь шлях, якщо його власна швидкість дорівнює 37,2 км/год, а швидкість течії – 1,7 км/год.

Урок алгебри у 7 класі з теми "Графік функції. Графічний спосіб задання функції"Тема: Графік функції. Графічний спосіб задання функції.
Мета: продовжувати формувати поняття графіка функції; удосконалювати вміння будувати і читати графіки функцій; розвивати уяву, логічне мислення; виховувати активність, інтерес до вивчення математики.
Девіз: Думаємо колективно, працюємо оперативно. Сперечаємося доказово — Це для всіх обов’язково.     
Тип уроку: удосконалення знань і вмінь.
 Обладнання та наочність: таблиця, картки для усного рахунку, картки для бліц контролю, комп’ютери, комп’ютерна програма « Gran», підручники, робочі зошити, дошка, кольорова крейда.     
Хід уроку
І. Організаційний момент
      Добрий день, діти! Я рада бачити вас сьогодні на уроці. Які асоціації у вас викликає слово «урок»? Давайте розкладемо його по літерах. У- успіх, Р- радість, О- обдарованість, К- кмітливість. (Слайди) Сподіваюсь, що сьогодні на уроці на нас чекає і успіх, і радість, ви зможете продемонструвати свою обдарованість і кмітливість.
ІІ. Актуалізація опорних знань
1.     Перевірка домашнього завдання.
Гра « Знайди помилку»
№ 870 (на дошці побудована таблиця з хибними відповідями).
№ 871 ( порівняти графіки в парах)
2.     Фронтальне опитування.
Ігровий момент « Найрозумніший»
Закінчіть речення:
-         Відповідність між змінними у та х, за якої кожному значенню змінної х відповідає єдине значення змінної у це -- …
-         Змінна х -- …
-         Змінна у --…
-         Усі значення , яких набуває аргумент, утворюють…
-         Усі значення, яких набуває функція при аргументах, взятих з області визначення функції, утворюють…
-         Множина усіх точок координатної площини, абсциси яких дорівнюють значенню аргумента, а ординати – відповідним значенням функції, називається…
-         Які є способи задання функції…
-         Що потрібно мати, щоб побудувати графік функції?
3.     Усний рахунок
А) Функцію задано формулою у=-х+2 ( -3х2). Який із графіків є графіком цієї функції?

Б) Вказати область визначення функції, яку задано формулою
у=3х+4; 
у=2х; 
          

4.     Бліцопитування.
Встановіть відповідність між функцією і її областю визначення.

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
      Перегляд слайдів «Використання графіків функцій в повсякденному житті».
ІV. Повідомлення теми і мети уроку
       Діти, сьогодні на уроці ви удосконалите свої вміння будувати графіки функцій, закріпите знання про функцію, аргумент,значення функції.
V. Закріплення вивченого матеріалу
      1. Розвязування вправ з підручника
          А) №876 ( колективно)
           Б) №878(біля дошки)
       2. Розвязування вправ за комп’ютером, використовуючи програму
     « Gran»
           Побудувати графіки функцій:  

VІ. Підсумок уроку
             - Що ви навчилися на уроці?
             - Що сподобалося на уроці?
Виставлення оцінок
VІІ. Домашнє завдання
       №882, №883,№885      

понеділок, 9 листопада 2015 р.

Урок математики у 6 класі з теми "Властивості додавання раціональних чисел"

Тема: Властивості додавання раціональних чисел

Мета:    Перевірити дію відомих законів додавання на раціональних числах. Зробити висновки про властивості додавання. 
Продовжувати формувати навички додавання раціональних чисел.  Розвивати память, уяву, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, зосереджувати увагу на конкретній  проблемній ситуації. 
Виховувати наполегливість, прагнення переборювати труднощі, інтерес до предмету математики.

Обладнання: таблиці для усного рахунку, формули законів додавання, демонстраційний термометр.

Тип уроку: комбінований.

Клас: шостий.

Підручник: Тарасенкова Н.А. , Математика: . Підручн. для учнів 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К. : Освіта, 2014.
  
 Хід уроку

       I.                  Організаційний момент.
II.              Мотивація навчальної діяльності.
Бесіда.
-- Яку тему ми зараз вивчаємо?
( Раціональні числа )
--А які саме числа називаються раціональними?
( Додатні числа – цілі і дробові; від’ємні числа – цілі і дробові і число нуль).
--Як називаються цілі додатні числа , що використовуються для лічби предметів?
( Натуральні )
--Які арифметичні дії ми вивчили із натуральними числами?
( Додавання, віднімання, множення, ділення).
--З якими ще числами ви вмієте виконувати ці дії?
( З десятковими і звичайними дробами).
--Які закони додавання натуральних чисел ви знаєте?
( Переставний і сполучний).
-- Для чого їх використовують?
( Для зручності обчислень).
--Як ви думаєте, а для раціональних чисел ці закони справедливі?
Треба перевірити, і, якщо ці закони діють, то вони також повинні допомогти нам деякі дії з раціональними числами виконувати усно.Ось це і є головним завданням сьогоднішнього уроку. А ще ми повторимо правила порівняння і додовання раціональних чисел і їх застосування при розвязуванні вправ.
III.          Перевірка домашнього завдання
1.    Теоретичні питання.
-Які числа називаються раціональними?
-Як порівняти два рацінальних числа?
-Як додати два раціональні числа з однаковими знаками?
-Як додати два раціональні числа з різними знаками?

2.    Закінчити речення.
Два числа, що мають однакові модулі і відрізняються лише знаком називаються...
Число, яке визначає  положення точки на координатній прямій, називається...
Числа, що розміщені зліва від нуля на координатній прямій, називаються...
З двох відємних чисел більшим є те, ...
Модуль числа—це ...
Сума двох протилежних чисел ...

3.    Перевірка розвязування домашніх вправ.

IV.           Усний рахунок.  

1. Виконати додавання

 2. Порівняти числа
72,5

-1346
-673

0
1

-53,8
0,008

-360
-52,5

-5,25
-254

-255

3. Заповнити таблицю:               


-8
-3
17
15
-4
-6

-12

9


4. Що означають формули: 

а+b = b + a
( a + b ) +c = a + ( b + c )V.               Вивчення нового матеріалу.

1). Нехай
a = -5;   b = 12         a = 7.3;    b = -8.4            a = -3 ½;   b = -5 1/2
a = 18;   b = -6         a = -5.2;   b = 7.61           a = -4 5/9;   b = 2 1/3
a = -9;    b = -15       a = -14.5; b = -7.9           a = 6 ¾;     b = -8 1/8 

По одному учневі з кожного ряду перевіряють властивості дії додавання на дошці, а решта по рядах—самостійно. Доповідають про результати дослідження і звіряють з результатами на дошці. Робимо загальний висновок, що для раціональних чисел зберігається переставна і сполучна властивості дії додавання.
- Для чого нам потрібні ці властивості?
( Для зручності обчислень)

2). Розвязування вправ.
№1219 (1-4) – з поясненням вчителя.
№1212 ( 1;3;5;7 )- на дошці .
№ 1217– самостійна робота.
№1215; № 1222 – колективно на дошці.
№1214—усно.
№1224– додатково.

VI.           Підсумок уроку.

-Що ми досліджували сьогодні на уроці?

     -Сформулюйте ці властивості. 

VII.       Домашнє завдання.


П.26-27 стор. 193, № 1213, № 1218