понеділок, 9 листопада 2015 р.

Урок математики у 6 класі з теми "Властивості додавання раціональних чисел"

Тема: Властивості додавання раціональних чисел

Мета:    Перевірити дію відомих законів додавання на раціональних числах. Зробити висновки про властивості додавання. 
Продовжувати формувати навички додавання раціональних чисел.  Розвивати память, уяву, вміння аналізувати, порівнювати, узагальнювати, зосереджувати увагу на конкретній  проблемній ситуації. 
Виховувати наполегливість, прагнення переборювати труднощі, інтерес до предмету математики.

Обладнання: таблиці для усного рахунку, формули законів додавання, демонстраційний термометр.

Тип уроку: комбінований.

Клас: шостий.

Підручник: Тарасенкова Н.А. , Математика: . Підручн. для учнів 6 кл. загальноосвітн. навч. закл. – К. : Освіта, 2014.
  
 Хід уроку

       I.                  Організаційний момент.
II.              Мотивація навчальної діяльності.
Бесіда.
-- Яку тему ми зараз вивчаємо?
( Раціональні числа )
--А які саме числа називаються раціональними?
( Додатні числа – цілі і дробові; від’ємні числа – цілі і дробові і число нуль).
--Як називаються цілі додатні числа , що використовуються для лічби предметів?
( Натуральні )
--Які арифметичні дії ми вивчили із натуральними числами?
( Додавання, віднімання, множення, ділення).
--З якими ще числами ви вмієте виконувати ці дії?
( З десятковими і звичайними дробами).
--Які закони додавання натуральних чисел ви знаєте?
( Переставний і сполучний).
-- Для чого їх використовують?
( Для зручності обчислень).
--Як ви думаєте, а для раціональних чисел ці закони справедливі?
Треба перевірити, і, якщо ці закони діють, то вони також повинні допомогти нам деякі дії з раціональними числами виконувати усно.Ось це і є головним завданням сьогоднішнього уроку. А ще ми повторимо правила порівняння і додовання раціональних чисел і їх застосування при розвязуванні вправ.
III.          Перевірка домашнього завдання
1.    Теоретичні питання.
-Які числа називаються раціональними?
-Як порівняти два рацінальних числа?
-Як додати два раціональні числа з однаковими знаками?
-Як додати два раціональні числа з різними знаками?

2.    Закінчити речення.
Два числа, що мають однакові модулі і відрізняються лише знаком називаються...
Число, яке визначає  положення точки на координатній прямій, називається...
Числа, що розміщені зліва від нуля на координатній прямій, називаються...
З двох відємних чисел більшим є те, ...
Модуль числа—це ...
Сума двох протилежних чисел ...

3.    Перевірка розвязування домашніх вправ.

IV.           Усний рахунок.  

1. Виконати додавання

 2. Порівняти числа
72,5

-1346
-673

0
1

-53,8
0,008

-360
-52,5

-5,25
-254

-255

3. Заповнити таблицю:               


-8
-3
17
15
-4
-6

-12

9


4. Що означають формули: 

а+b = b + a
( a + b ) +c = a + ( b + c )V.               Вивчення нового матеріалу.

1). Нехай
a = -5;   b = 12         a = 7.3;    b = -8.4            a = -3 ½;   b = -5 1/2
a = 18;   b = -6         a = -5.2;   b = 7.61           a = -4 5/9;   b = 2 1/3
a = -9;    b = -15       a = -14.5; b = -7.9           a = 6 ¾;     b = -8 1/8 

По одному учневі з кожного ряду перевіряють властивості дії додавання на дошці, а решта по рядах—самостійно. Доповідають про результати дослідження і звіряють з результатами на дошці. Робимо загальний висновок, що для раціональних чисел зберігається переставна і сполучна властивості дії додавання.
- Для чого нам потрібні ці властивості?
( Для зручності обчислень)

2). Розвязування вправ.
№1219 (1-4) – з поясненням вчителя.
№1212 ( 1;3;5;7 )- на дошці .
№ 1217– самостійна робота.
№1215; № 1222 – колективно на дошці.
№1214—усно.
№1224– додатково.

VI.           Підсумок уроку.

-Що ми досліджували сьогодні на уроці?

     -Сформулюйте ці властивості. 

VII.       Домашнє завдання.


П.26-27 стор. 193, № 1213, № 1218        

Немає коментарів:

Дописати коментар